Türk basın hayatında 50 yılı geride bırakan gazeteci A. Yener Özkesen’in mesleki anılarından oluşan kitabı “İşte O Gazeteci” ilk baskısını yaptı.

Yarım asra yayılan güncel ve aktüel konularla harmanlanan, usta gazeteci Özkesen’in anılarından oluşan kitap,  hem tarihi bir vesika olarak hem de mesleki açıdan yol gösterici bir niteliğe sahip. Çok sayıda siyasetçinin ve tanınan kişilerin hiç duymadığınız anları ve olaylarının yer aldığı kitap, genç gazeteciler için de bir ders niteliğinde.

“Her insanın bir hikayesi vardır. Benim hayat hikayem gazetecilik kimliği ile şekillendi.” diyen Ekonomik Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yener Özkesen, “Bu kitabı hazırlarken gazetecilik mesleğinde geçen 50 yılımın çok özel deneyimlerini derledik. Bu kitap yeni yetişen gazeteci kardeşlerimize örnek teşkil ederken aynı zamanda okuyucuya bu mesleğin görünmeyen yüzünü sunacaktır.” şeklinde söz ederek ilk baskısını yapan kitabının raflarda yerini aldığını müjdeledi.