VakıfBank Kültür Yayınları yeni eserleriyle 24. İzmir Kitap Fuarı’na katılıyor. Yayınevinin sundukları arasında edebiyat tarihine damga vuran kitaplardan akademik nitelikli başucu kaynaklarına kadar birçok önemli çalışma bulunuyor. “Küresel Roman”, “Cemaat ve Cemiyet” ile “Cumhuriyet Misyonerleri” ise Türkiye’de ilk kez yayımlanan eserlerden birkaçı.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) 6-14 Nisan günlerinde Kültürpark’taki Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek 24. İzmir Kitap Fuarı’na katılıyor. 2. salon 107D standında kitapseverleri ağırlayacak VBKY’nin fuara özel yüzde 35 indirimle yayımladıkları arasında Edebiyat, Felsefe, İktisat, Kesişimler, Sanat, Tarih, İnsan ve Toplum kategorilerindeki birçok önemli kitap yer alıyor. Çalışmalardan bazıları okurla ilk kez Türkçe buluşurken, eserlerde dünya edebiyatının önemli isimlerinin romanları da inceleniyor, Cumhuriyet sonrası gençliğin politik bir özne olarak konumlandırılışı da değerlendiriliyor…

Edebiyatta evrensel temalar çağı

New York Times ve Harvard Magazine gibi saygın mecralarda edebiyat eleştirmenliği ile editörlüğü yapan Adam Kirsch “Küresel Roman – 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak” isimli kitabında Orhan Pamuk, Haruki Murakami, Roberto Bolaño, Chimamanda Ngozi Adichie ve Margaret Atwood gibi dünyaca ünlü yazarların çalışmalarındaki benzerlikleri, evrensel tema ve kurguları inceliyor. Kirsch, “Küresel roman birçok yerde yaşayan insanlar için ortak olan bir yaşam tarzını tasvir ederek 21. yüzyılda kentsel hayatın yer değiştirebilirliğini vurgular; ya da farklılıkların önemini ve sınırlar ötesi ile iletişimin zorluğunu vurgulayan bir romandır” diyor.

Topluluk ile toplum arasındaki farklar

Alman düşünür Ferdinand Tönnies “Cemaat ve Cemiyet”te çalışmaya adını veren bu iki kavramı geniş bir perspektifte inceliyor. Sosyoloji disiplininin kurucularından Tönnies kitabında, beraberlik duygularının kök saldığı cemaatlerde “topluluk” ruhunun, bireyselliğin ön plana çıktığı cemiyetlerde “toplum” anlayışının kabul gördüğünü açıklıyor. Tönnies’e göre topluluklar birbirini ayıran her şeye rağmen bir arada kalırken toplumlar birbirini bağlayan her şeye rağmen ayrı duruyor. Tönnies bu iki zıt kolektif düzeni, “Birisi özü itibarıyla temel bir irade uyumuna dayanır, din ve örf tarafından geliştirilip büyütülür. Ötekisiyse uzlaşmaya dayalı biçimde bir araya gelen ve birleşen akılcı iradeye dayanır, siyasi mevzuatlarla güvence altına alınır, güttüğü politikalarla bu politikaların icazetini kamuoyu görüşünden elde eder” sözleriyle yorumluyor.

1930 sonrası politik özne: Gençlik

Akademisyen, siyaset bilimci Serap Yolcu Yavuz “Cumhuriyet Misyonerleri”nde 1930-1946 arasında genç neslin politik bir özne olarak görülmesini analiz ediyor. Kitapta öncelikle bahsedilen gençliğin yaş aralığına dikkat çeken Yavuz, gençlik ifadesinin zaman zaman ortaokul, lise ve üniversite eğitimi alan ya da yaş açısından bu döneme denk düşenleri tanımlamak için kullanıldığını, zaman zaman ise yaşça büyük olsa da yeni değerleri içselleştirebilenleri kapsayacak biçimde genişletilebildiğini söylüyor. Yavuz, sözlerine şöyle devam ediyor: “…Sosyal yapı içerisinde modernleşmeyle ‘politik özne’ye evrilen gençlik artık ‘yeni yurttaş’ kimliğine uygun biçimde inşa edilebilecek bir ‘nesne’dir. Türkiye’de 1930’lardam itibaren belirgin biçimde gençlik sorunsalı merkezi bir hal alır. Cumhuriyetin siyasal elitleri gençliği, ‘kurtarıcı, kurucu ve taşıyıcı’ vurgusuyla politik eğitim sürecine paralel biçimde özneleştirir.”

Türkçe’de ilk kez yayımlananlar

VBKY’nin 24. İzmir Kitap Fuarı’nda sundukları arasında ayrıca, yakın dönemde Türkçe’de ilk kez yayımlanan, İngiliz edebiyatının kurucularından Sir Philip Sidney’in “Astrophil ile Stella Soneler”i de bulunuyor. Bu kitapta soylu bir gencin büyük bir tutkuyla bağlandığı kadına karşı sonsuz hisleri sonelerle anlatılıyor. Yine Türkçe olarak ilk kez yayımlanan, Rusya’nın kırsal hayatındaki sosyal yaşamı gerçekçi bir üslupla ele alan Dimitri Vasilyeviç Grigoroviç’in “Balıkçılar”ı, 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte değişen kırsal yaşam ekseninde, bir balıkçı ailesinin dayanışma ve sevgi çatısı altındaki dramatik öyküsünü okura ulaştırıyor.

VBKY’nin okura sunduğu kitaplar:

Edebiyat

Veranda Öyküleri – Herman Melville

Çalışanın Fizyolojisi- Balzac

Astrophil ile Stella – Sir Philip Sidney

Caz Çağı Öyküleri – F. Scott Fitzgerald

Enoch Arden – Alfred Lord Tennyson

1950’ler Türkiye’sinde Edebiyat Dergileri – Aslı Uçar

Radikal Kitaplar – Osman Çakmakçı

Balıkçılar – Dmitri Vasilyeviç Grigoroviç

Dorian Gray’in Portresi – Oscar Wilde

Küresel Roman: 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak – Adam Kirsch

Felsefe

Kara ve Deniz – Carl Schmitt

Kişi ve Kutsal – Simone Weil

Radikal Aydınlanma ve Modern Demokrasinin Kökenleri – Jonatha Israel

Erdem Peşinde Bir Ahlak Teorisi Çalışması – Alasdair MacIntyre

İktisat

Borsa Risalesi: Hava Oyunları – Abidin Paşa

Sanat

Neşriyat- i Musiki – Gönül Paçacı Tunçay

Müzikte Romantik Dönem Bestecileri – Serhan Bali

Kesişimler

On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu – John Ruskin

Tolstoy Gandhi Mektuplaşmaları – Mohandas K. Gandhi, Lev Nikolayeviç Tolstoy

Tarih

Sürgünde Muhalefet-Namık Kemal’in Hürriyet Gazetesi (2 cilt) – Namık Kemal, Ziya Paşa

Kuruluş: Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Spor Kulübü’ne Türkiye’de Futbolun Erken Çağı (1904-1907) – Melih Şabanoğlu

Tanzimat ve Metatarih-Namık Kemal’in Tarih Anlatılarının Poetikası – Emrah Pelvanoğlu

Cumhuriyet Misyonerleri / 1930-1946 Arası Türkiye’de Bir Politik Özne Olarak Gençlik İnşası – Serap Yolcu Yavuz

İnsan ve Toplum

İbn Haldun’un Mukaddime’sinde Maişet Yolları – Ozan Sağsöz

Türkiye’de Paranoid Ethos – Doç. Dr. Murat Önderman

Neden? Düşünce ve Davranışlarımızın Altında Yatan Nedenler – Charles Tilly

Cemaat ve Cemi̇yet – Ferdinand Tönnies

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) hakkında

Milli sanat yaşamımızı evrensel açıdan zenginleştirmek, kültürel değerlerimizi de yaygınlaştırarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla yayın hayatına başlayan VakıfBank Kültür Yayınları, nesillerdir büyük, güçlü ve köklü bir aile olarak yoluna devam eden, vakıf kültürünün bugünkü emanetçisi VakıfBank’ın bünyesinde 2018 yılında kuruldu. “Ve Benzersiz Kitap” ilkesiyle hareket eden VBKY, kitapseverlere beşeri bilimler ile klasikler ağırlıklı altyapısı güçlü ve edebi eserler sunuyor.