Akademisyen Dr. Mehtap Nasıroğlu Aydın öncülüğünde hazırlanan “Tarihte Kadın” adlı kitap raflardaki yerini aldı. Disiplinlerarası bir anlayışla hazırlanan kitap, kadınların geçmişteki izlerinden yola çıkarak toplumsal konumlarına ışık tutuyor.
Türkiye’de 10 farklı üniversiteden akademisyenin katkı sunduğu “Tarihte Kadın” kitabının editörü Nasıroğlu Aydın, kitabın literatürde önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade ederek “Elinizdeki kitap, tarihin herhangi bir döneminde, herhangi bir coğrafyada kadınların ne işlerle uğraştıkları, sosyal hayatları ve gündelik yaşamlarının nasıl şekillendiği, sanatsal faaliyetleri ve entelektüel çevrelerinin var olup olmadığı, siyaset üzerindeki etkilerinin ne olduğu gibi sorulara verilen geniş spektrumlu cevapların yer aldığı önemli bir eserdir” dedi.
Paradigma akademi yayınlarından çıkan ve 16 bölümden oluşan kitabın editörü Nasıroğlu Aydın, tarihsel metinlerde kadınların aktivitelerini doğrudan tespit etmenin zorluğuna dikkat çekerek “Tarih, kadın ve erkeklerin ortak eylemlerinin bütüncül bir ürünü olarak ortaya çıkıyor ve evrensel olmayı hedefliyorsa bu ortak toplumsal deneyimin en önemli paydaşı olan kadınlar geçmişin sisli fotoğraflarının neresinde duruyorlardı? Tarih metni içerisinde kadın aktivitelerini doğrudan tespit etmek oldukça güç olsa da 19. yüzyıldan itibaren dolaylı yollar kullanılarak “aşağıdan tarih” yöntemiyle kadın görünür hale getirilmiştir. Bu eser, toplumun yarısını oluşturan kadınların geçmişteki izlerini tespit etmeye çalışarak toplumsal tarihteki yerini teslim etmeye odaklanmıştır. Geçmişin sisli perdeleri aralandığında kadınlar, bazen eski Mezopotamya devletlerinin tapınaklarında birer rahibe ya da dolaylı yollardan ticaret yaparak hayatlarını kazanmaya çalışan edilgen tüccarlar olarak karşımıza çıkarken, bir başka metinde mesela bir Artuklu sarayında var olmaya çabalarken dikkatimizi çeker. Öte taraftan kadınlar tarihçiye bazen bir Osmanlı mahkemesindeki hak arayışında seslenirken, bir başka dönemde mesela 19. yüzyılda entelektüel birer birey olarak edebiyat dergilerinde görünür olur” diye konuştu.