Karşıyaka Belediyesi, dünyanın geleceğini tehdit eden iklim değişikliğinin zararlı etkilerine
karşı önlemler almak ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmek üzere
‘İklim Değişikliği ve Uyum Birimi’ kurdu. Karşıyaka Belediye Meclisi’nde alınan kararla
faaliyete geçirilen birim; alanında İzmir’de ilk, Türkiye genelinde de çok az sayıdaki
örnekten biri oldu.

Kenti bekleyen tehlikeler belirlenecek
Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki ilgili müdürlüklerden uzmanların dahil olduğu birim,
öncelikle Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında ‘Sürdürülebilir Enerji ve
İklim Eylem Planı’ hazırlayacak. Karşıyaka özelinde iklim değişikliği ile ilgili riskleri
ortaya koymak için çalışmalar yapılacak. Belediye tarafından gerekli tedbirlerin alınması,
kentin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi sağlanacak.

DCIM100MEDIADJI_0040.JPG

Uyum, mücadele kadar önemli
Küresel ısınmanın ve beraberinde gelen iklim değişikliğinin temel sorumlusu olan ‘karbon
ayak izini’ azaltmaya yönelik stratejiler geliştirilecek, bireyleri teşvik etmek ve
bilinçlendirmek için eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Birim; iklim değişikliği ile
‘mücadele’ kadar önemli olan ‘uyum’ odaklı çalışmaların, kurumsal düzeyle sınırlı
kalmayıp İzmir ve ülke çapında yaygınlaştırılması için de öncü bir misyon üstlenecek.
Yurtiçinde ve uluslararası çapta ilgili kurumlarla bilgi alışverişinde bulunulacak. İzmir
Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile iş birlikleri kurulacak.

“Yerel yönetimlerin sorumluluğu büyük”
İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve uyum planları geliştirmek için örnek bir adım
attıklarını kaydeden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Paris Anlaşması’nın
ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde 2030 yılına kadar küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında
tutmak için yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşüyor. Bu amaçla kurduğumuz uzman
ekip, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımızı hazırlayacak ve iklim değişikliği ile
mücadele, zararlı etkilerin yönetilmesi ve kentimizin hem mevcut hem de olası tehlikelere
karşı hazırlıklı hale gelmesi için çalışmalar yürütecek. Temel hedefimiz başta kentimizi
‘dirençli’ hale getirmek, ardından da yapacağımız çalışmalarla diğer yerel yönetimlere ve
ülkemize örnek olabilmektir” dedi.