Bakırçay Üniversitesinde Veteriner Fakültesi açılmasına dair hazırlıklar olduğundan basında çıkan haberler üzerine İzmir Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu adına H. Gökhan Özdemir yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bakırçay Üniversitesinde Veteriner Fakültesi açılmasına dair hazırlıklar olduğundan basın aracılığıyla bilgimiz olmuştur. Yapılan haberlerde; Hayvancılık alanında boşluğu doldurmak ve sokak hayvanları sorununu gidermek amaçları ile fakültenin açılmasının gerekli olduğu şeklinde ifadeler yer aldığı görülmektedir.
Ancak her eğitim kurumunun temel amaçlarından olduğu gibi; Veteriner Fakültelerinin ana amacı da Veteriner Hekim yetiştirmektir. Bilimsel ilerlemeleri takip etmek, yeni keşifler yapmak, bilgiyi hayvan ve insan sağlığına yararlı olacak şekilde kullanmak, hayvancılığın geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yaparak uygulanabilir projeler gerçekleştirmek Veteriner Fakültelerinin var olma sebepleri arasındadır.
Hayvancılığın gelişmesi ve sokak hayvanları sorununun giderilmesi için Veteriner Fakültesi açmayı düşünmek, kamuoyunda bu yönde yanlış bir algı oluşmasına yol açmak ne yazık ki çok yanlıştır.
Hayvancılığın geliştirilmesi için yapılması gerekenler; farklı disiplinlerde yer alan meslek gruplarının birlikte yürütmesi gereken çok yönlü uygulamaları içermektedir. Sahipsiz hayvanlar ve aslında hayvan nüfus yönetimini içeren çalışmalar da başlı başına yasal düzenlemelerle belirlenmiş uygulamalardır. Tüm bunların yasal olarak hayata geçirilmesini sağlamak için de Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatı bulunmaktadır. Her ilde bir hatta ikişer Veteriner Fakültesi açarak hayvancılığı geliştirecek, sokak hayvanları sorunlarını çözeceksek Tarım ve Orman Bakanlığının kapatılması da gündeme gelmelidir.

Veteriner Fakülteleri; hayvancılık faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde Tarım ve Orman Bakanlığının alternatifi olmadığı gibi, sokak hayvanları sorunu bakımından da Belediyelerin eksik kaldıkları uygulamaların tamamlayıcısı değildir. Ülkemizde Veteriner Fakültesi sayısı 32 ye ulaşmıştır. Bir fakültenin daha açılması artık kabul edilemez bir durumdur.
Veteriner Fakültelerinin; hayvancılığın gelişmesine, sahipsiz hayvanlar sorununa, hayvan haklarına, yaban hayatının korunmasına, hayvan sağlığına, halk sağlığına ve pek çok konuya katkıları vardır, olacaktır, olmalıdır elbette.

Ancak bu katkıları sağlamanın temelindeki tek amaç; kaliteli eğitim almış tam donanımlı, başarılı Veteriner Hekimler yetiştirmektir. Bunun mümkün olması için de Veteriner Fakültelerinin tam teçhizatlı olarak uluslararası standartlara uygun donanımla açılması ve eğitim vermesinin sağlanması gerekir.

YÖK tarafından Veteriner Fakültelerinin açılması için gereken alt yapı, kadro ve teknik donanıma ilişkin standartlara dair çalışma yapılmaktadır. “Bir bina bulduk hadi Veteriner Fakültesi açalım” zihniyetine engel olmanın tek çaresi bu olmuştur. Asgari donanıma ve kadroya sahip olmaksızın Veteriner Fakültelerinin açılması söz konusu olmayacağı gibi açıldığı halde bu standartlara ulaşamayanlar da kapatılacak, eğitim veremeyecektir.
Biz bir kez daha hatırlatmış olalım. Kısa sürede kapatmak zorunda kalacağınız Veteriner Fakültesini hiç açmayın lütfen. Kamunun kaynaklarını da heba etmeyin.