Orman İzmir kampanyası kapsamında İzmirli çocuklar bugün Güzelbahçe
Yelki Mahallesi’ndeki zeytin ormanlarıyla buluştu. Etkinlikte çocuklar
meşe palamudu tohumu ekti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneği, İzmirli çocukları bugün Güzelbahçe
Yelki Mahallesi’ndeki zeytin ormanlarıyla buluşturdu. Çocuklar altmışar kişilik dört
grup halinde kendileri için hazırlanan yürüyüş rotasını takip etti. Doğa Derneği’nden
uzmanların eşliğindeki bir buçuk saatlik yürüyüşte çocuklara, Akdeniz orman
ekosistemi ve buradaki canlıların yaşam döngüsü anlatıldı.
Her çocuk bir meşe palamudunu toprakla buluşturdu
Yürüyüşün ardından her çocuk bir meşe tohumunu toprakla buluşturdu. Tohumun
filizlenmesine şahit olmak üzere çocuklara tohum ektikleri viyol verildi. Çocuklar
kendilerine dağıtılan kılavuz eşliğinde tohumu filizlendirecek. Bir ay sonra
filizlenmeye başlayan meşe palamudu, bir yıl sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
yaşayan park projesi kapsamında yaşayan parklara dikilecek.
Çocuklar doğayı sahiplenecek
Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de katıldı. Gökçe
özellikle çocukların Akdeniz ekosistemini, buradaki yaşam döngüsünü
deneyimleyebilecekleri ve daha sonra kendi ektikleri meşe palamutlarının büyüme
sürecini gözlemleyebilecekleri bir gün organize ettiklerini söyledi. Buğra Gökçe şöyle
konuştu: “Çocuklar filizlendirdikleri tohumlara yine kendileri sahip çıkacak. Doğa
yabancılaştıkları, farkına varmadıkları bir dış unsur olmak yerine sahiplendikleri bir
unsur olacak. Bu çok kıymetli bir şey ve başkanımızın temel vizyonlarından da
birisiydi. Doğaya dönüş hareketini İzmir Büyükşehir Belediyesi sonuna kadar
destekleyecek.”