DİSK’e bağlı Emekli-Sen’in Birinci Kuruluş Yıldönümü programına katılan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, burada yaptığı konuşmada İktidarın tasarruf tedbirleri kapsamında emeklilerin maaşlarından yüzde 5 kesinti yapılacağı iddialarına tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, konuşmasında “Açlık sınırı altında yaşayan emeklileri mezara götürecek bir düzenleme olur. Sarayın bir aylık harcaması tüm emekli ikramiyelerinden fazla, tasarrufu saray yapsın!” dedi.

9 milyon emeklinin açlık sınırı altında yaşadığını hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) aldığı yeni tasarruf tedbirleri kapsamında, emekli maaşlarında yüzde 5 kesintiye gidileceği ve emeklilerin bayram ikramiyesinin kaldırılacağı iddialarına sert tepki gösterdi. “SGK’nın emeklileri mezara götürecek bir düzenlemeye imza atması kabul edilemez” diyen CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 17 Yıl sonra AKP iktidarının ülkeyi getirdiği nokta emeklinin 3 kuruşuna göz dikmeye kadar gelmiştir. Eğer yasalaşacak olursa emekli dul ve yetimin kısacası dar gelirlinin iflahı kesilir. Sarayın giderlerinden tasarruf etsinler. Sarayın bir aylık gideri bütün emeklilerin ikramiyesinden bile fazla”  ifadelerini kullandı.

YANDAŞLARINIZA ÇAĞRI YAPIN!

AKP hükümetinin ve saray bürokrasisinin ülkeyi içine sürüklediği ekonomik krizin bedelinin emeklilere ve emeğiyle geçinenlere ödetmeyi hesapladığını ifade eden Beko, AKP iktidarının kendi yol açtıkları krizi, en alttakilerin sırtına yükleme hevesine kapıldığını belirtti. “Buna izin veremeyiz! Krizin faturasını emeklilere ve emekçilere ödetemezsiniz!” diyerek tepkisini dile getiren CHP’li Beko, “Eğer tasarruf istiyorsanız bugüne kadar teşviklerle, vergi silmelerle, pırlantadan, yattan vergi almayarak, ülke kaynaklarını dağıttığınız yandaşlarınıza çağrı yapın. Saray zenginlerine çağrıda bulunun!” dedi.

EMEKLİLERİMİZ AÇLIK SINIRI ALTINDA YAŞIYOR

Türkiye’deki yaklaşık 13 milyon emeklinin 9 milyonunun açlık sınırı altında ücret aldığını hatırlatan CHP’li Beko, “847 bin emekli, 1000 TL ya da altında aylık almaktadır. 248 bin emekli, 1000 TL ile 1100 TL arasında aylık almaktadır. 220 bin emekli, 1100 TL ile 1200 TL arasında aylık almaktadır. 6 milyon 850 bin emekli, 2 bin TL’nin altında aylık almaktadır. Ekim 2019 hesaplamalarına göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 2.058 TL’dir ve emeklilerimiz açlık sınırı altında yaşamaya çalışmaktadır. Geri kalanı ise yoksulluk sınırı altında yaşıyor. 5 milyon emekli ikinci bir işte çalışıyor veya iş arıyor. Bugün asgari ücretle çalışan bir işçiye, emekli olduğunda 850 lira gibi açlık sınırı altında bir maaş bağlanıyor” açıklamalarını yaptı.

EMEKLİLERİN SENDİKALAŞMA HAKKI KISITLANMAMALI!

Türkiye’deki 13 milyon emeklinin ekonomik, demokratik, siyasi ve sosyal haklarını korumak adına Avrupa’da olduğu gibi sendikalı olmalarının önünün açılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısını da yineleyen Beko, “Avrupa standartlarında anayasal hakları olan, sendikal hak ve özgürlüklerin çalışanların emekli olduktan sonra da devam etmesi ve grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklarının olabilmesi için hazırlamış olduğum ve TBMM başkanlığına sunduğum kanun teklifinin ivedilikle kabul edilmesi gereklidir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Sosyal Şartı ile güvence altına alınmış olan sendikalaşma hakkının emeklilere de tanınması önem taşımaktadır. Ülkemizde emeklilerin sendikalaşması önündeki engellerin kaldırılması; insan haklarının bir boyutu olan örgütlenme özgürlüğünün sağlanması açısından vazgeçilmezdir. Ancak bugün uygulanan politikalar bunu zorlaştırıyor. Şöyle ki; 1995 yılında DİSK öncülüğünde kurulan Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) hakkında gerek idari gerekse adli yargıda lehe verilmiş kararlar bulunmasına karşın, idarenin ısrarlı tutumu sonucu sendika kapatılmıştır. Yine DİSK’e bağlı olarak 2019 yılında kurulan Emekliler Sendikası için bugün aynı oyun oynanmak istenmektedir. Bu sırada kurulmuş olan ve idareye yakınlığı ile bilinen kimi emekli sendikalarının bu sürecin dışında tutuluyor olması, bu oyunun hukuki olduğu kadar siyasi bir oyun olduğunun da bir kanıtıdır” dedi.

MAAŞ FARKI HATIRLATMASI 

Emekli maaşlarının artan enflasyonla kuşa döndüğünün altını çizen Beko, yurttaşların intihar dışında yol bulamadığını söyledi. AKP İktidarıyla toplumda büyük bir yıkım yaşandığına vurgu yapan Beko, “Saraylarda yaşayıp kendini harikalar diyarında görenler dışındakiler için gündelik yaşam bir zulüm dünyasına dönüşmüştür. 2000 yılı öncesi emekli olanlarla 2000 yılı sonrası emekli olanların arasında oluşan maaş farkını kamuoyuna açıklayamadınız, biz de bunu anlayamadık. 20 yıldan bu yana ödenmeyen maaş farklarının derhal emeklilere ödenmesi gereklidir. Bu eşitsiz ve de adaletsiz uygulama aynı zamanda anayasaya da aykırıdır. Emeklinin sağlık harcamalarından kesinti yapmak da bir cinayettir” eleştirisinde bulundu. Beko, emekliler arasındaki maaş farklılıklarının derhal giderilmesi için adaletli bir intibak yasasının mutlaka çıkartılması gerektiğin de sözlerine ekledi.