Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’ne yapacağı ‘Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ için hazırlanan imar planlarının kesinleştiğini yayımladığı genelge ile duyurdu.

‘Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ amaçlı 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kesinleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar’ın imzası ile yayımlanan genelge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne, İzmir Valiliğine, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na da bildirdi.

İlgili kurumlara gönderilen genelgeye göre; İzmir ili Aliağa ilçesi 425 numaralı parselde hazırlanan ‘Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ amaçlı 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 97- 102.maddeleri ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu Maddesi uyarınca onaylandı. Onaylanan imar planı teklifleri daha sonra ilan ve askı işlemleri tamamlanmak üzere İzmir Valiliğine gönderildi.

İmar planına ait paftalar ile plan açıklama raporları 30.12.2019 -29.01.2019 tarihleri arasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği’nin ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarıldı. Askı süresi içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imar plan itirazları da bakanlık tarafından uygun bulunmadı.