TÜRK’ÜN KADERİ ASIRLARCA GÖÇ

0
179

—-Türk M.Ö 6000 Yılından başlayan ve M.S bu güne (2016) süren bir GÖÇ hayatı vardır.

—-Türk tarihi, günümüzdeki Türk halkların ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce var olmuş Türk dili konuşan topluluklar.

—-Türkler’in siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmalarının Hun (Hiung-nu’lar veya Şiongnu’lar) hükümdarlığı ile olduğuna dair iddialar vardır. Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır.

***

TÜRK TARİHİNİN BAŞLANGICI:

—-Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıcılıktan çiftçi- çobancılığa geçmesi ile başlar..

Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000’lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir. Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu değişiklikler ile ilk Türk kültürü olan Anav kültürü ortaya çıkmıştır.

—Türklerin atalarının MÖ 2500 ile MÖ 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam ettiğini savunurlar. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir. Bilinen ilk Türk devleti İskitler’dir.(Sakalar).

***

TÜRKÜN KADERİ HEP GÖÇ.

Asırlarca göç.

Orta Asya’da Çin Seddinden başlayıp batıda Viyana kapılarına kadar göç.

Kuzeyde Karadeniz’in üstünden yani Kırım,

Güneyde Orta Doğunun en güneyine kadar göç.

Asya’nın tümünde, Avrupa’nın tümüne yakın göç.

O dönemde bilinen (3 Kıta da -Asya, Avrupa ve Afrika’nın (Not: Amerika ve Avustralya bilinmiyordu) milyonlarca Kilometre Karede asırlarca süren 16 Adet Hükümran Devletler kurup yıkıp yeniden kuran Türk Milleti bütün varlığı:

Altında bir at, elinde kılıç heybesinde az azık ve çadır.

Erkeği kadınıyla asker ve savaşçı.

**

TÜRK AVRUPA HUM İMPARATORLUĞU— OSMANLI İMPARATORLUĞU

–BATI HUN İMPARATORLUĞU: 370 VE 469 Yılları arasında; Hun İmparatoru (Atilla) Avrupa’nın tamamına yakını fethi etmiş..

Atilla, Teslim olan Roma’yı her nedense fethi etmemiş.

100 Yıl süren bir serüvenden sonra HUNLAR buhar gibi uçtu..

Tarih sahnesinden çekildi..

1071 Malazgirt Savaşıyla Alpaslan Anadolu’ya kapıları açtı.

**

OSMANLININ BALKANLARA—RUMELİ’YE İLK GEÇİŞ (1353)

1353 Yılında Türkler Avrupa’ya ayak basıyor

1689 Yılında—II Viyana Bozgunundan sonra İlk geri GÖÇ başlıyor

300 Yıl GÖÇLER sürüyor

–AVRUPA’YA İLK GİRİŞ—ÇİMPE KALESİ’NİN DEVRALINMASI VE BALKANLAR’A İLK GEÇİŞ (1353)

1353 Yılında; Osmanlı Şah Süleyman ile Balkanlara adım atmış 600 yıla yakın bir süre kaldıktan sonra

9 Eylül 1922 YILINDA, ANAVATAN ANADOLUYA çekilmiş ve buraları SON YURT edinmiş.

—-1353 yılında Bizans taht kavgaları ile çalkalanıyordu. Bu mücadelenin taraflarından olan Kantakuzen’in yardım isteği üzerine Orhan Gazi, Süleyman Paşa kumandasındaki 20.000 kişilik bir kuvvet göndererek Kantakuzen’in imparator olmasını sağladı. Bu yardıma karşılık Kantakuzen, Gelibolu Yarımadası’nda bulunan, Bolayır yakınlarındaki Çimpe Kalesi’ni Osmanlılar’a teslim etti. Çimpe Kalesi’nin ele geçirilmesi ile Osmanlı Devleti, ilk Rumeli toprağını kazandı.

Osmanlılar, Trakya’ya akınlar başlattı ve 1359 yılında Çorlu fethedildi.

***

VİYANA OSMANLININ DURDUĞU YER

1683 Yılnda.II. Viyana Mağlubiyeti İle Osmanlının Batıya İlerlemesi Durdu

Ve

1689 YILINDA OSMANLI IN GERİ DÖNÜŞÜ VE BÜYÜK GÖÇLER BAŞLADI.

**

93 HARBİ (Mağlubiyeti) BÜYÜK BİR BOZGUNDU

1877—1878 Yılları yani Doksan Üç Harbi ile Balkanlarda ve Kafkasya’da çok büyük toprak kayıpları ve ardından milyonlarca insan GERİ GÖÇ başladı.. Düşman büyük kıyımlar ve katliamlar yaptı.

***

BALKAN SAVAŞLARI 1912 VE 1913 VE BÜYÜK GÖÇLER

Balkan Savaşlarıyla,OSMANLI çok büyük toprak kayıplar oldu ve göç daha şiddetlendi.

***

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1914—BÜYÜK GÖÇLER

—-1914 yılında Birinci Dünya savaşına giren OSMANLI büyük bir tuzağa düşerek yine çok geniş toprak kayıpları yaşadı ve sonuç GÖÇLER çığ gibi büyüdü.

***

9-EYLÜL 1922 KURTULUŞ SAVAŞI VE LOZAN VE BÜYÜK GÖÇLER

1683 Yılında II.ci Viyana bozgunuyla başlayan GÖÇLER 300 yıl sürdü.

GÖÇ—DÖNÜŞ YOLUNDA, Türklere—Müslümanlara büyük katliamlar yapıldı.

Mal –mülk—hatıralar ve bütün zenginlikler bırakıldı ve ANAVATAN— ANAYURT OLAN ANADOLU’YA göç etti ATALARIMIZ..

***

GÖÇ—ZENGİNLİK BIRAKMAK DEMEKTİR—Asırlarca (6 asır) Yaşadığın coğrafyada Mal—Mülk bırakmak demektir

Göç asırlarca yaşanmış ATA hatıralarıyla dolu toprakları terk etmek—mezarlarını bile bırakmak göç etmek..

Bütün zenginliğini bırakıp geri GÖÇ etmek.. Çok zor ve bir o kadar da acıdır.

***

GÖÇ YOLLARINDA—GÖÇMEN KAFİLELERİ TOPLU KATLEDİLDİLER

CİNAYETLER—SOYGUNLAR—KATLİAMLAR

—Türkler kafileler halinde Anadolu’ya göç ederken Yollarda saldırılara uğradılar katliam derecesinde cinayetler işlendi. Göçmenler göç yollarında öldürülmekle kalmadı ayrıca soyuldular..

***

AMERİKA’YA GEÇEN TÜRKLER:

Not: Türk Boyları, bazıları ASYA’DAN Batıya yani Anadolu ve Avrupa’ya hareketlenirken, bazıları da Asya ile Amerikayı bir birine bağlayan Bering Boğazını geçerek Amerika’ya geçtiklerini bazı tarihçiler yazar. Amerika’da Kızılderililerin bazılarının TÜRK boyundan geldikleri yaşam ve de kullandıkları aletlerden anlaşılıyor.

ENBİYA ÇAVUŞ; Meşhur araştırmacı yazar ENBİYA ÇAVUŞ Amerika’da bir çok yerde TÜRK izlerine rastladığını anlatır. Ben onun hayatını İzmir Port Dergisine yazarken anlatmıştı. Hatta Enbiya Çavuş Kızılderililerin TÜRK olduğunu belgelerle anlatırdı ama Batılı olmadığı için Dış dünya onun çalışmalarıyla ilgilenmedi.

Zaten bizimkilerde bu tezlerle ilgilenmedi.

BİLGİ: BERİNG BOĞAZI, Asya’nın en doğu noktası (169° 44′ W) ile Amerika’nın en batı noktası (168° 05′ W) arasında bir boğazdır. Günümüzde Rusya ile ABD (Alaska) arasında coğrafi bir sınır konumunda olması ile birlikte Amerika ve Asya kıt’alarının birbirine en yakın olduğu yerdir.

CENGİZ BULUT

Makina Mühendisi

Belediye Başkanı—Milletvekili

TÜRKİYE—MAKEDONYA Parlamentolar arası Dostluk Gurubu Kurucu İlk Başkanı